Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • ХЭТИЙН ХЭНТИЙ 2024 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ БИЕЛЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ
  ...
  2021-11-19 15:40:19 Дэлгэрэнгүй
 • МЭДЭЭЛЭЛ
  АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ...
  2021-06-16 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хэнтий аймгийг 2021-2015 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл
  ...
  2021-01-20 15:11:21 Дэлгэрэнгүй
 • Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал, загвар
  АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГХЭГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ...
  2021-01-08 09:53:52 Дэлгэрэнгүй
 • БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
  ...
  2021-01-07 11:56:55 Дэлгэрэнгүй