УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
 • Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай
  2009.06.04 дугаар 39...
  2021-01-08 11:25:46 Дэлгэрэнгүй
 • "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр
  2010.05.20 дугаар 23...
  2021-01-08 11:24:47 Дэлгэрэнгүй
 • Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын генетик нөөцийн тухай хууль/
  2017-12-14 дугаар 82...
  2021-01-08 11:23:47 Дэлгэрэнгүй