ХЭТИЙН ХЭНТИЙ 2024 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ БИЕЛЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

 

           Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021 оны биелэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст танилцуулж, зорилт арга хэмжээний үр дүн хэрэгжилтийг талаар заалт тус бүрээр хэлэлцлээ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 100 хувьд хүрээд байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-19 өдөр 15:40:1 цаг