ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
 • Журам шинэчлэн батлах тухай /“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”/
  2013.11.30 дугаар 394...
  2021-01-08 11:29:33 Дэлгэрэнгүй
 • Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/
  2018.12.26 дугаар 400...
  2021-01-08 11:27:54 Дэлгэрэнгүй
 • Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Монгол малчин/
  2020.01.29 дугаар 34...
  2021-01-08 11:27:15 Дэлгэрэнгүй
 • ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛУУД
  Арьс ширний үйлдвэрлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Арьс ширний үйлдвэрлэлийн цогцолборын байршилын тухай Буудайн үрийн аж ахуйн талаар зарим арга хэмжээний талаар Газар тариалангийн үйлд...
  2020-12-18 15:13:49 Дэлгэрэнгүй