ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
  • АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
    ХХААГазрын даргын 2021 оны А/12 тушаалаар ажлын хэсгийг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь Засгийн газрын 2020 оны 206, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын да...
    2021-07-08 14:55:19 Дэлгэрэнгүй
  • Жижүүрийн хуваарь батлах тухай
    ...
    2020-08-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй