АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

ХХААГазрын даргын 2021 оны А/12 тушаалаар ажлын хэсгийг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь Засгийн газрын 2020 оны 206, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-08 өдөр 14:55:1 цаг