Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумдын сум хөгжүүлэх сангаас 2011-2021 онд 1096 иргэн, аж ахуйн нэгжид нийт 9.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлж, 2548 ажлын байрыг бий болгон ажиллалаа. Мөн энэ онд аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  “Бусаддаа боломж олгоё” аяныг зохион байгуулж ажилласан бөгөөд тус аяны хүрээнд сумдын сум хөгжүүлэх санд хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлээс 1,3 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлтийг төвлөрүүлж ажиллалаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-12 өдөр 16:30:2 цаг