ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 5-Н АЛБАН ХААГЧ САЛБАРЫН ШАГНАЛААР ШАГНАГДЛАА

        Албан хаагчдын  нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд Хүнс Хөдөө аж ахуйн газрын идэвх зүтгэлтэй манлайлан ажиллаж байгаа албан хаагчдыг салбарын шагналд тодорхойлон дэмжсэн  бөгөөд Хүнс Хөдөө аж ахуйн Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 05 сарын 24 ны өдрийн тушаалаар Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал болох “ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” цол тэмдгээр 2 албан хаагч, “ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЖУУХ БИЧИГ”-ээр 3-н албан хаагч тус тус шагнагдлаа. 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-19 өдөр 16:43:4 цаг