ХХААГ-ын нийт албан хаагчиддаа хувь хүний хөгжлийн цуврал сургалт зохион байгуулж байна.

2021 оны 08 сарын 10

Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга Б.Саранцэцэг "Илтгэл тавих урлаг" сэдэвт сургалтыг нийт албан хаагчдын дунд зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар илтгэл тавихад анхаарах асуудлууд болон хувь хүний зан байдлын темперамент түүний онцлог чанартай холбоотой асуумжийг албан хаагчдаар бөглүүлэн авч тухайн араншинтай хүмүүстэй хэрхэн зөв харилцах, харилцааны үндэс дээр тулгуурлан ажлын бүтээмжийг сайжруулах талаарх дэлгэрэнгүй ойлголтууд өгөгдлөө.

НИЙТЭЛСЭН: 2021-08-10 өдөр 00:00:0 цаг