Зээлийн батлан даалтын сантай төслийн зээлийн хүрээнд хамтран ажиллаж буй арилжааны банкны банкны захиралуудтай уулзлаа

Зээлийн батлан даалтын сантай төслийн зээлийн хүрээнд хамтран ажиллаж буй арилжааны банкны хувьд батлан даалттай зээлд хамрагдахаар хүсэлт гаргаж буй аж ахуйн нэгжүүдийн материалыг хурдан шуурхай судлан Зээлийн батлан даалтын санд санал хүргүүлэх, батлан даалттай зээлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах талд уян хатан хандах зэрэг ажлуудыг эрчимжүүлж хамтран ажиллах талаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга болон орон нутгийн төлөөлөгчид аймгийн Хаан, Хас, Төрийн банкны захирлуудтай уулзалт хийлээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-15 өдөр 16:58:5 цаг