Инженерийн хийцтэй худаг болон мал угаалгын ванны ажилтай танилцлаа.

12 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд Галшар, Дархан, Баянмөнх, Дэлгэрхаан, Хэрлэнбаян-Улаан, Цэнхэрмандал, Жаргалтхаан, Мөрөн  сумдын өвөлжилт, отор нүүдэл болон "Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр гаргасан инженерийн хийцтэй худаг, мал угаалгын ванны ажилтай  МҮА-ны мэргэжилтэн Г.Ирээдүймөнх газар дээр нь үзэж танилцлаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-21 өдөр 17:21:3 цаг