ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ТАНД:

ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ТАНД:

Борлуулалтын хүчин чадлаас хэтрүүлэн хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж дуусах хугацаа дуусахаас өмнө -ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ НАРТ ЭРГЭЖ МЭДЭГДЭХ, эсвэл хугацаа хэтэрсэн буюу хадгалалтын горим зөрчсөний улмаас чанар, аюулгүй байдал нь алдагдсан бол -ЛАНГУУН ДЭЭРЭЭС ТАТАН АВАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА. 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-04-07 өдөр 08:40:0 цаг