Хэнтий аймгийн өвс, тэжээлийн хангамжийн байдал

Хэнтий аймгийн өвс, тэжээлийн хангамжийн байдал аймгийн аюулгүйн нөөцийн 130 тн өвс, 50 тн ногоон тэжээлийг хөнгөлөлттэй үнээр малчдад борлуулсан мөн Цэнхэрмандал сум 105 тн өвс 55 тн тэжээл, Жаргалтхаан сум 50 тн өвс, 10 тн тэжээл, Мөрөн сум 20 тн өвс, 50 тн тэжээл нэмж татан авч малчдад худалдан борлуулж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2023-01-13 өдөр 11:27:0 цаг