Ургац хураалт

Энэ онд аймгийн хэмжээнд үр тариа 18105 га-с 22154,4 орчим тн, тосны ургамал 9792 га-с 6355 тн, ногоон тэжээл 3240 га-с 7891 тн, төмс 296 га-с 3552 тн, хүнсний ногоо 344 га-с 4816 тн тус тус хураан авахаар урьдчилсан баланс гараад байна.  

-Ургац хураалт дөнгөж эхэлж. Өнөөдрийн байдлаар 100 ангилан хадаж, 150 га-г шууд, хурааж, 180 орчим тонн буудай үтрэм дээр бууж байна. Га-гын центнер 12 гаруй хувьтай байна. Тосны ургамал 290 га-с 100 тн, ногоон тэжээл 100 га-с 500 тн, төмс 15 га-с 98 тн хүнсний ногоо 12 га-с 110 тн  хурааж аваад байна. 
НИЙТЭЛСЭН: 2022-09-09 өдөр 11:49:5 цаг