Хаврын тариалалт

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны байдлаар Хэнтий аймагт улаанбуудайн тариалалт нийт 2620 га-д хийгдээд байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-04-25 өдөр 10:23:1 цаг