Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг эхлүүлнэ.

Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор Галшар, Баянхутаг, Батноров сумдууд малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгөөр бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсний дагуу ХХААГазар "Шим" ХХК-д үйлдвэрлэсэн бактерийн бэлдмэлийг татан авч дээрх сумдад хуваарилж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-04-11 өдөр 13:15:4 цаг