АВСТРАЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЛЭЭД БАЙНА

2022.03.22 –ны өдөр Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар танилцуулахаар Автралийн элчин сайдын яамны төлөөллүүд  Хэнтий аймагт ажиллалаа.

Энэ үеэр аймгийн Засаг дарга болон төрийн байгууллагын албан хаагчид, боловсролын салбарынхантай уулзалт зохион байгууллаа.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Австрали улсын Гадаад хэрэг, худалдааны яамны урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр бөгөөд Монгол улсын хүний нөөцийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд Монгол улсын иргэдийг Австралийн их сургуулиудад магистр болон докторын зэрэгт суралцуулахад чиглэдэг.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн материал хүлээн авах хугацаа жил бүрийн 2 дугаар сард эхлэн 4 дүгээр сард хаагддаг аж. 2022 оны хувьд 2 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 29 нд хооронд өргөдөл хүлээн авна.

Өргөдөл гаргагчид

  1. Бүтэн цагаар суралцсан бакалаврын дипломтой, голч оноо 3 болон түүнээс дээш байх
  2. Өргөдөл гаргагчид Academic IELTS-ийн 6.0 оноо (нэгж оноо 5.5-аас доошгүй) эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц Ibt TOEFL, PTE-ийн оноотой байна.
  3. Төрийн албанаас өргөдөл гаргагчид төрийн албанд хоёр ба түүнээс дээш тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн байх

Та тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсанаар 100 хувь бүх зардалыг Авсралийн талаас гаргана.

Дэлгэрэнгүйг: https://mongolia.embassy.gov.au/ulnbmon.../AAMmongolian.html

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-03-28 өдөр 15:50:5 цаг